Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9001970

צור קשר

info@kehilanet.co.il

שלח דוא"ל

כנס ה 100- בית התנועה הקיבוצית

כנס המאה שהתקיים בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב לציון 117 ישובי קהילנט וסיכום שנת 2013 המוצלחת בה הצטרפו 47 ישובים חדשים לקהילנט


כנס ה 100- בית התנועה הקיבוצית

כנס המאה שהתקיים בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב לציון 117 ישובי קהילנט וסיכום שנת 2013 המוצלחת בה הצטרפו 47 ישובים חדשים לקהילנט


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם