Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9001970

צור קשר

info@kehilanet.co.il

שלח דוא"ל

מערכת קריאות השירות של קהילנט הינה המתקדמת והמובילה מסוגה.
המערכת אופיינה על ידי בעלי תפקידים רבים בישובים וקיבוצים.
המערכת מאפשרת לבנות אין סוף טפסי שירות ובהם שדות רבים:
 • טקסט חופשי קצר
 • תיבת טקסט
 • בחירה בודדת מרשימה
 • בחירה מרובה
 • שדה תאריך
 • שדות חובה
 • שדה הערות ליד כל שדה.
מנהל הקהילנט ומרכז הענף יכולים לבנות את הטופס בעצמם. משפוחה תלווה את הפעילות ותסייע במידת הצורך.
כחלק מהגדרות הטופס וניהול הקריאה יכול לבחור מנהל הטופס את הפרמטרים הבאים:
 • קבוצת ניהול הטופס שתקבל ותנהל את הפניות
 • העברת ההודעה למנהל ב SMS או במייל
 • העברת הודעת SMS או מייל לתושבי ולפותח הקריאה בעת עדכון סטטוס
 • הוספת טקסט הסבר אודות הטופס
 • הרשאות צפייה - למי מותר למלא טופס זה לפי קבוצות או בודדים.
דוגמאות לשימוש במערכת:
 • הזמנת איש תחזוקה \ חשמלאי \ בניין ותשתיות
 • ניהול תקציב והעברת כספים בקיבוץ שיתופי
 • הגשת בקשות לבעלי תפקידים
 • פתיחת קריאה למחלקת נוי


להזמנת המערכת וקבלת פרטים נוספים יש ליצור עימנו קשר בטלפון
משרד מכירות - 04-9001970
שגיא פרידמן - סמנכ"ל תפעול ושיווק - 054-555-6266
kehilanet@mishpuhe.co.il

kcrm abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות