Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9001970

צור קשר

info@kehilanet.co.il

שלח דוא"ל

להלן רשימת יתרונות בולטים של המערכת:
 1. המערכת מוכנה ופעילה כבר מהיום הראשון. אין צורך להקים ועדה ואין צורך לתכנן את מבנה האתר
 2. הפרוייקט של הקמת האתר יצליח בוודאות. רוכשים מנוי ומתחילים לעבוד
 3. הטמעת המערכת בישוב קצרה ויעילה. ייבוא קובץ משתמשים מאפשר התחלת עבודה מיידית.
 4. המערכת מסייעת בניהול נכון של הישוב, של הפעילויות החברתיות, ניהול וגביית תשלומים והעברת מידע בין החברים
 5. שמירה על קשר עם בנים שעזבו הקיבוץ\הישוב. הם יתחברו לאתר ויוכלו לעדכן את פרטיהם, להעלות תמונות של הילדים ולקחת חלק פעיל באתר.
 6. סיוע בקליטה קלה וידידותית לתושבים חדשים בהרחבה בישוב, על ידי מתן במה צנועה לחברים החדשים בישוב.
 7. סיוע בקידום וחיזוק עסקים בישוב ועסקיהם של תושבי הישוב.
 8. חיזוק הקשר הבין קהילתי, שכנות טובה, שיפור הרגשת השותפות וההשתייכות לקהילה.
 9. שיפור גביית התשלומים והמיסים מהתושבים ומעקב אחר תשלומים שהועברו. חיסכון בטלפון וזמן של גזבר המושב.
 10. שיפור נוחות התשלומים לתושב ומעקב אחר תשלומים שהעביר. חיסכון בטלפון וזמן של גזבר המושב.
 11. אפשרות קבלת דוחות גביה מהבית ובזמן אמת.
 12. קידום פרוייקטים קהילתים באמצעות המערכת.
 13. ועוד...
חיסכון כלכלי
 1. חיסכון בעלויות הפצת עיתון קהילתי או עיתון הישוב
  (לדוגמא: ישוב בן 300 משפחות המקבל אחת לחודש עיתון חודשי בן 5 דפים יחסוך בשנה 1800 ש"ח עלות דפים ודיו + חלוקה לתיבות דואר 1000 ש"ח )
 2. חיסכון בעלויות הפצת דפי מידע בחגים וארועים
  (לדוגמא: ישוב בן 300 משפחות יחסוך בשנה 900 ש"ח עלות דפים ודיו+ חלוקה לתיבות דואר1000 ש"ח )
 3. חיסכון ברכישת דומיין ו\או אירוח אתר אינטרנט 1000 ש"ח בשנה
 4. חיסכון בפיתוח ורכישת אתר אינטרנט תדמיתי לישוב. מערכת קהילה נט מספקת גם אתר תדמיתי לישוב ללא עולות נוספת. 4000 ש"ח חד פעמי.
 5. חיסכון בתחזוקת אתר תדמיתי שוטפת 500 ש"ח בשנה.
 6. חיסכון בעלויות תקשורת, טלפון וסלולארי לתושבים ולועד הישוב. הפצת מסרים באתר הקהילתי ובמייל.
 7. חסכון עלויות הדפסה של ספר טלפונים ודף קשר לישוב. חסכון בזמן עדכון פרטי התושבים \ טלפונים וכו`.

kcrm abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות