Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9001970

צור קשר

info@kehilanet.co.il

שלח דוא"ל

מערכת קהילנט משמשת ישובים רבים לניהול ורישום תושבים לארועים כמו: שיחת קיבוץ, ישיבות הנהלה, אסיפת חברים, קלפי וכו'.
המערכת מאפשרת משלוח של הזמנות במייל לארוע מסויים הרשום באחד מלוחות הארועים שהקים הישוב בקהילנט.
לארוע ניתן להזמין תושב בודד, קבוצת תושבים או את כל התושבים. אלו מקבלים הזמנה כמופיע למטה ויכולים לאשר השתתפותם.
המערכת שולחת הזימונים במייל וניתן לקבל אותם ולאשר אותם גם במכשירים ניידים.
המערכת מציגה למנהל הארוע ומנהל קהילנט את רשימת המשתתפים שאישרו בזמן אמת. את מספר התושבים שלא ישתתפו ואת אלו שקראו ובחרו שלא להגיב להזמנה. פריסת הנתונים מופיע גם בגרף וגם ברשימה.
בכל שלב אפשר לחזור ולשלוח הזמנות לכלל הנמענים או לאלו שטרם אישרו השתתפותם.
ניתן להגביל את זמן מתן המענה עד לתאריך מסויים שממנו לא יוכל התושב לאשר או לבטל השתתפותו. מערכת זו מצויינת לניהול טיולי משפחות, וארועים אחרים שעלות התקיימותם תלויה בכמות המשתתפים. הדבר יכול לחסוך עלות של אוטובוס ליום טיול (1000 ש"ח) במידה ולא נרשמים מספיק תושבים לטיול.
מערכת ניהול אישורי ההשתתפות זמינה לכלל התושבים, החל מוועדת תרבות וכלה באמא המארגנת יום הולדת לבנה ולחבריו מהישוב.
 
להזמנת המערכת וקבלת פרטים נוספים יש ליצור עימנו קשר בטלפון
משרד מכירות - 04-9001970
שגיא פרידמן - סמנכ"ל תפעול ושיווק - 054-555-6266
kehilanet@mishpuhe.co.il

kcrm abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות