Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9001970

צור קשר

info@kehilanet.co.il

שלח דוא"ל

מערכת מוקד 106 ישובי וארגוני של קהילנט הינה המתקדמת והמובילה מסוגה הכוללת אפליקציה לכל משתמש, פורטל ארגוני לפתיחת קריאות שירות במחשב. 
המערכת אופיינה על ידי בעלי תפקידים רבים בארגונים, בישובים וקיבוצים.
המערכת מאפשרת לבנות אין סוף טפסי שירות ובהם שדות מסוגים שונים:
 • טקסט חופשי קצר
 • תיבת טקסט
 • בחירה בודדת מרשימה
 • בחירה מרובה
 • שדה תאריך
 • שדות חובה
 • שדה הערות ליד כל שדה.
 • קובץ \ תמונה מאפליקציה או מחשב
 • GPS - מיקום פתיחת הקריאה
מנהל הקהילנט ומרכז הענף יכולים לבנות את הטופס בעצמם. קהילה-נט תלווה את הפעילות ותסייע במידת הצורך.
כחלק מהגדרות הטופס וניהול הפניות למוקד יכול לבחור מנהל הטופס את הפרמטרים הבאים:
 • קבוצת ניהול הטופס שתקבל ותנהל את קריאות השירות
 • העברת ההודעה למנהל ב SMS או במייל על פתיחת פנייה חדשה למוקד.
 • העברת הודעת SMS או מייל לתושבי ולפותח הקריאה בעת עדכון סטטוס
 • הוספת טקסט הסבר אודות הטופס
 • הרשאות צפייה - למי מותר למלא טופס זה לפי קבוצות או בודדים.
 • ניהול SLA לבקרה אחר קריאות שירות שלא טופלו
 • להפיק דו"ח תקופתי מפורט לפניות למוקד 106 ישובי וארגוני
 • להפיק דו"ח חודשי עם פירוט וסטטיסטיקות של השימוש בשירות קריאות השירות
 • להפיק דו"ח שנתי עם פירוט, גרפים וסטטיסטיקות של השימוש בשירות
 • מערכת ניהול משימות משנה. לכל קריאת שירות ניתן לפתוח משימות הנשלחות לבעלי תפקידים בארגון\בקיבוץ.
 • מעקב אחר משימות
 • צפייה במיקום GPS בעת פתיחת קריאת השירות
דוגמאות לשימוש במערכת:
 • הזמנת איש תחזוקה \ חשמלאי \ בניין ותשתיות
 • הזמנת ציוד בארגונים באמצעות מוקד 106 ארגוני
 • ניהול קריאות שירות בתחום התקשורת המחשבים
 • ניהול תקציב והעברת כספים בקיבוץ שיתופי
 • הגשת בקשות לבעלי תפקידים
 • פתיחת קריאת שירות למחלקת נוי
 • פתיחת קריאות לגורמים במועצה אזורית
 • פתיחת קריאת שירות לחברת ניהול ואחזקה של הבניין
 • פתיחת הזמנות ממסעדות וספקים חיצוניים
 • פתיחת הודעות אנונימיות על הטרדה מינית\מלשינון
 • שליחת קבצים למשאבי אנוש \ שליחת חשבוניות לרואי חשבון על ידי צילום ישירות מאפליקציה

* חדש במערכת אפשרות לחתימה ידנית בנייד, שמירת החתימה והצגה שלה בעת צפייה בפנייה והדפסה.

* אפשרות לרכישת מודול טופס בקשה לאישור תושב 
 
להזמנת המערכת וקבלת פרטים נוספים יש ליצור עימנו קשר בטלפון
משרד מכירות - 04-9001970
שגיא פרידמן - סמנכ"ל תפעול ושיווק - 054-555-6266
kehilanet@mishpuhe.co.il
 
 

kcrm abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות