Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9001970

צור קשר

info@kehilanet.co.il

שלח דוא"ל

כנס קהילה-נט השלישי ת"א

נפגשנו בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב. הגיעו 80 נציגים מ 64 קיבוצים ומושבים. היה מפגש מרגש ופורה מאוד. לאחר ששמענו סיכום על 2014 ומה יקרה ב 2015 , חילקנו תעודות הוקרה למצטיינים ורף ההתרגשות עלה עוד יותר. בכנס הוצגה מערכת ההצבעות של קהילה-נט ומערכת מי נמצא בבית. פיתוח ייחודי ראשון מסוגו שפותח עבור ישובי עוטף עזה ומטרתו להקל הפעילות בשעת חירום. אנו רוצים להודות לכל מי שהגיע ולכל מי שטרח לארגן את הכנס הנפלא הזה. בקרוב יערכו מפגשים איזוריים כמו בכל שנה. ניפגש ב סוף 2015 לסכם שנה זו ולהכיר את הלקוחות החדשים שהצטרפו עד אז


כנס קהילה-נט השלישי ת"א

נפגשנו בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב. הגיעו 80 נציגים מ 64 קיבוצים ומושבים. היה מפגש מרגש ופורה מאוד. לאחר ששמענו סיכום על 2014 ומה יקרה ב 2015 , חילקנו תעודות הוקרה למצטיינים ורף ההתרגשות עלה עוד יותר. בכנס הוצגה מערכת ההצבעות של קהילה-נט ומערכת מי נמצא בבית. פיתוח ייחודי ראשון מסוגו שפותח עבור ישובי עוטף עזה ומטרתו להקל הפעילות בשעת חירום. אנו רוצים להודות לכל מי שהגיע ולכל מי שטרח לארגן את הכנס הנפלא הזה. בקרוב יערכו מפגשים איזוריים כמו בכל שנה. ניפגש ב סוף 2015 לסכם שנה זו ולהכיר את הלקוחות החדשים שהצטרפו עד אז


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם